Valestrand, H. (2019) “Kjønnsblind regional omstilling: Kompetanseleverandører, prosjektorganisering og resultatorientert politikk”, Septentrio Conference Series. Tromsø, Norway, (3). doi: 10.7557/5.5081.