[1]
H. Valestrand, “Kjønnsblind regional omstilling: Kompetanseleverandører, prosjektorganisering og resultatorientert politikk”, SCS, no. 3, Nov. 2019.