Valestrand, H. “Kjønnsblind regional omstilling: Kompetanseleverandører, prosjektorganisering og resultatorientert politikk”. Septentrio Conference Series, no. 3, Nov. 2019, doi:10.7557/5.5081.