Septentrio Conference Series https://septentrio.uit.no/index.php/SCS This is a conference series for conferences held by the UiT The Arctic University of Norway. The proceedings are not peer reviewed. Septentrio Academic Publishing en-US Septentrio Conference Series 2387-3086 Forord https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7293 Einar-Arne Drivenes Copyright (c) 2023 Einar-Arne Drivenes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 2 2 10.7557/5.7293 Innledning https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7294 Einar-Arne Drivenes Copyright (c) 2023 Einar-Arne Drivenes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 5 10 10.7557/5.7294 Åpning https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7295 Dag Rune Olsen Copyright (c) 2023 Dag Rune Olsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 13 14 10.7557/5.7295 Velkommen https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7296 Einar-Arne Drivenes Copyright (c) 2023 Einar-Arne Drivenes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 15 17 10.7557/5.7296 Då det umoglege blei mogleg – eit universitet i Nord-Noreg https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7297 Narve Fulsås Copyright (c) 2023 Narve Fulsås https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 18 26 10.7557/5.7297 Fag og institusjon – noen refleksjoner https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7298 Helge Salvesen Copyright (c) 2023 Helge Salvesen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 27 32 10.7557/5.7298 «I begynnelsen var…» – historiefaget i pionertida https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7299 <p> </p> <p> </p> <p> </p> Einar-Arne Drivenes Copyright (c) 2023 Einar-Arne Drivenes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 33 37 10.7557/5.7299 «I begynnelsen var...» – historiefaget i pionertida. En kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7300 <p> </p> <p> </p> <p> </p> Kjell Kolbeinsen Copyright (c) 2023 Kjell Kolbeinsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 38 38 10.7557/5.7300 Drømmen om Nord-Norge – fra lokalhistorie til regionalhistorie https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7301 <p> </p> <p> </p> Einar Niemi Copyright (c) 2023 Einar Niemi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 39 48 10.7557/5.7301 Nordnorsk regionalisme i 2022. Ein kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7302 Steinar Aas Copyright (c) 2023 Steinar Aas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 49 52 10.7557/5.7302 Mitt Afrika https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7303 Randi Rønning Balsvik Copyright (c) 2023 Randi Rønning Balsvik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 53 60 10.7557/5.7303 Kommentar til Randi Rønning Balsviks innlegg https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7304 Christine Smith-Simonsen Copyright (c) 2023 Christine Smith-Simonsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 61 61 10.7557/5.7304 Asymmetriske naboer. Russlandsstudier i Tromsø https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7305 Kari Aga Myklebost Copyright (c) 2023 Kari Aga Myklebost https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 62 65 10.7557/5.7305 Russlandsstudiar ved UiT – kommentarar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7306 <p> </p> <p> </p> Åsne Ø. Høgetveit Copyright (c) 2023 Åsne Ø. Høgetveit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 66 68 10.7557/5.7306 Fra Nansen til «Arven etter Nansen» https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7307 Harald Dag Jølle Copyright (c) 2023 Harald Dag Jølle https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 69 73 10.7557/5.7307 The Snow Baby – en kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7308 Lena Aarekol Copyright (c) 2023 Lena Aarekol https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 74 76 10.7557/5.7308 Finst det byar i Nord-Noreg? https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7309 Steinar Aas Copyright (c) 2023 Steinar Aas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 77 86 10.7557/5.7309 Finst det byar i Nord-Noreg – ein kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7310 <p> </p> <p> </p> Hallvard Tjelmeland Copyright (c) 2023 Hallvard Tjelmeland https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 87 89 10.7557/5.7310 Fiskarbonden i solnedgang https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7311 Åsa Elstad Copyright (c) 2023 Åsa Elstad https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 90 99 10.7557/5.7311 Fiskarbonde i solnedgang – en kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7312 Alf Ragnar Nielssen Copyright (c) 2023 Alf Ragnar Nielssen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 100 104 10.7557/5.7312 «Opp alle jordens bundne treller, …» Arbeiderbevegelsen i Nord-Norge https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7313 Hallvard Tjelmeland Copyright (c) 2023 Hallvard Tjelmeland https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 105 110 10.7557/5.7313 Arbeiderbevegelsen i Nord-Norge. En kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7314 Knut Einar Eriksen Copyright (c) 2023 Knut Einar Eriksen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 111 114 10.7557/5.7314 Kva er det med Halvdan Koht, tromsøhistorikarane og nordnorsk mellomalder? https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7315 Sigrun Høgetveit Berg Copyright (c) 2023 Sigrun Høgetveit Berg https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 115 119 10.7557/5.7315 Eldre historie ved UiT – en personlig refleksjon https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7316 Ian Peter Grohse Copyright (c) 2023 Ian Peter Grohse https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 120 122 10.7557/5.7316 Kald krig i Tromsø https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7317 Stian Bones Copyright (c) 2023 Stian Bones https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 123 128 10.7557/5.7317 Kald krig i Tromsø - Kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7318 Fredrik Fagertun Copyright (c) 2023 Fredrik Fagertun https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 129 131 10.7557/5.7318 Krigen og krigen om krigen https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7323 Joakim Aalmen Markussen Copyright (c) 2023 Joakim Aalmen Markussen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 132 137 10.7557/5.7323 Krigen og krigen om krigen. En kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7321 Marianne Neerland Soleim Copyright (c) 2023 Marianne Neerland Soleim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 138 140 10.7557/5.7321 Fredsforskning ved UiT https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7322 <p> </p> <p> </p> Christine Smith-Simonsen Copyright (c) 2023 Christine Smith-Simonsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 141 142 10.7557/5.7322 Fredsforskning ved UiT. En kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7326 Randi Rønning Balsvik Copyright (c) 2023 Randi Rønning Balsvik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 143 146 10.7557/5.7326 De fødte, de gifte og de døde - demografi i Tromsø https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7327 Gunnar Thorvaldsen Copyright (c) 2023 Gunnar Thorvaldsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 147 157 10.7557/5.7327 De frelste – Læstadianismen i et historisk perspektiv https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7328 <p> </p> <p> </p> Rolf Inge Larsen Copyright (c) 2023 Rolf Inge Larsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 158 163 10.7557/5.7328 «De frelste» – En kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7329 Siv Rasmussen Copyright (c) 2023 Siv Rasmussen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 164 170 10.7557/5.7329 «647 heksestudenter» – hekseforfølgelsene i undervisning og forskning ved AHR https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7330 Rune Blix Hagen Copyright (c) 2023 Rune Blix Hagen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 171 174 10.7557/5.7330 Trolldomsprosessene i Finnmark og Steilneset minnested, Vardø https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7331 Liv Helene Willumsen Copyright (c) 2023 Liv Helene Willumsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 175 184 10.7557/5.7331 Sami Ædnan og Ruijan Suomalaisia – urfolk og nasjonale minoritetar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7332 Ketil Zachariassen Copyright (c) 2023 Ketil Zachariassen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 185 191 10.7557/5.7332 En kommentar – Minoritetshistorie og kjønnshistorie https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7333 Petia Mankova Copyright (c) 2023 Petia Mankova https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 192 195 10.7557/5.7333 Gjensyn med den finske fare – nordlig overvåking og sikkerhetspolitikk i etterkrigstid https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7334 Knut Einar Eriksen Copyright (c) 2023 Knut Einar Eriksen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 196 202 10.7557/5.7334 Om «den finske fare» – en kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7335 Stian Bones Copyright (c) 2023 Stian Bones https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 203 205 10.7557/5.7335 Utadretta virksomhet https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7336 Einar-Arne Drivenes Copyright (c) 2023 Einar-Arne Drivenes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 206 207 10.7557/5.7336 Ut på tur – reiseseminarene https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7337 Christel Misund Domaas Copyright (c) 2023 Christel Misund Domaas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 208 214 10.7557/5.7337 Ut på tur – møter med landskap, kultur og folk. En kommentar https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7338 Einar Niemi Copyright (c) 2023 Einar Niemi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 215 218 10.7557/5.7338 Foran kateteret – hvem er historiestudenten? https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7339 Magnus Andersson Copyright (c) 2023 Magnus Andersson https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 219 224 10.7557/5.7339 Å studere historie ved Universitetet i Tromsø på 2020-tallet https://septentrio.uit.no/index.php/SCS/article/view/7340 June Natalie Sørlie Copyright (c) 2023 June Natalie Sørlie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 2 225 227 10.7557/5.7340