Noen utviklingsmessige milepeler i tidlige barneår, relatert til «normalutvikling»

Eva Carlsdotter Schjetne

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/8.3347

Abstract

Vi står ofte i det praktiske arbeidet med barn som har behov for særskilt omsorg innfør spørsmålet, hva er det «normale», – hva er det vi kan regne som avvik? Her finnes det mye taus erfaringskunnskap, etter hvert blir vi tryggere på vår vurdering. Samværet med egne og andres gir oss fordypede kunnskaper og hjelper oss å sortere i våre teoretiske kunnskaper. Av og til melder seg et behov for å sjekke opp erfaringskunnskapen mot objektiv kunnskap (i hvert fall basert på store utvalg og relatert itl normalfordelingen).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Eva Carlsdotter Schjetne

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.