[1]
NessetT. and MakarovaA. 2016. Partisipper og gerundier – vanskelige verbformer du ikke kommer utenom. Septentrio Educational. 1 (Nov. 2016). DOI:https://doi.org/10.7557/8.3961.