[1]
NessetT. and MakarovaA. 2016. Ordstilling – når rekkefølgen blir avgjørende. Septentrio Educational. 1 (Nov. 2016). DOI:https://doi.org/10.7557/8.3963.