(1)
NessetT.; MakarovaA. Bevegelsesverb Med Og Uten Prefiks – En Lang Vei å Gå. SapEdu 2016.