(1)
Nesset, T.; Makarova, A. Bevegelsesverb Med Og Uten Prefiks – En Lang Vei å Gå. SapEdu 2016.