(1)
NessetT.; MakarovaA. Utenfor Kontrollsonen – Enleddede Og Upersonlige Setninger. SapEdu 2016.