(1)
Nesset, T.; Makarova, A. Partisipper Og Gerundier – Vanskelige Verbformer Du Ikke Kommer Utenom. SapEdu 2016.