(1)
NessetT.; MakarovaA. Partisipper Og Gerundier – Vanskelige Verbformer Du Ikke Kommer Utenom. SapEdu 2016.