(1)
NessetT.; MakarovaA. Komplekse Setninger – Hvordan Lage Setninger Av Setninger?. SapEdu 2016.