(1)
NessetT.; MakarovaA. Ordstilling – når rekkefølgen Blir avgjørende. SapEdu 2016.