(1)
NessetT.; MakarovaA. Fra Virkelighetens Verden. SapEdu 2016.