NessetT., & MakarovaA. (2016). Bevegelsesverb med og uten prefiks – en lang vei å gå. Septentrio Educational, (1). https://doi.org/10.7557/8.3956