NessetT., & MakarovaA. (2016). Utenfor kontrollsonen – enleddede og upersonlige setninger. Septentrio Educational, (1). https://doi.org/10.7557/8.3959