NessetT., & MakarovaA. (2016). Partisipper og gerundier – vanskelige verbformer du ikke kommer utenom. Septentrio Educational, (1). https://doi.org/10.7557/8.3961