NessetT., & MakarovaA. (2016). Komplekse setninger – hvordan lage setninger av setninger?. Septentrio Educational, (1). https://doi.org/10.7557/8.3962