NessetT., & MakarovaA. (2016). Ordstilling – når rekkefølgen blir avgjørende. Septentrio Educational, (1). https://doi.org/10.7557/8.3963