NessetT.; MakarovaA. Utenfor kontrollsonen – enleddede og upersonlige setninger. Septentrio Educational, n. 1, 1 Nov. 2016.