NessetT.; MakarovaA. Partisipper og gerundier – vanskelige verbformer du ikke kommer utenom. Septentrio Educational, n. 1, 1 Nov. 2016.