NessetT.; MakarovaA. Komplekse setninger – hvordan lage setninger av setninger?. Septentrio Educational, n. 1, 1 Nov. 2016.