Nesset, Tore, and Anastasia Makarova. 2016. “Utenfor Kontrollsonen – Enleddede Og Upersonlige Setninger”. Septentrio Educational, no. 1 (November). https://doi.org/10.7557/8.3959.