Nesset, Tore, and Anastasia Makarova. 2016. “Partisipper Og Gerundier – Vanskelige Verbformer Du Ikke Kommer Utenom”. Septentrio Educational, no. 1 (November). https://doi.org/10.7557/8.3961.