Nesset, Tore, and Anastasia Makarova. 2016. “Komplekse Setninger – Hvordan Lage Setninger Av Setninger?”. Septentrio Educational, no. 1 (November). https://doi.org/10.7557/8.3962.