NessetT. and MakarovaA. (2016) “Bevegelsesverb med og uten prefiks – en lang vei å gå”, Septentrio Educational, 0(1). doi: 10.7557/8.3956.