NessetT. and MakarovaA. (2016) “Utenfor kontrollsonen – enleddede og upersonlige setninger”, Septentrio Educational, 0(1). doi: 10.7557/8.3959.