NessetT. and MakarovaA. (2016) “Partisipper og gerundier – vanskelige verbformer du ikke kommer utenom”, Septentrio Educational, 0(1). doi: 10.7557/8.3961.