NessetT. and MakarovaA. (2016) “Komplekse setninger – hvordan lage setninger av setninger?”, Septentrio Educational, 0(1). doi: 10.7557/8.3962.