NessetT. and MakarovaA. (2016) “Ordstilling – når rekkefølgen blir avgjørende”, Septentrio Educational, 0(1). doi: 10.7557/8.3963.