[1]
T. Nesset and A. Makarova, “Bevegelsesverb med og uten prefiks – en lang vei å gå”, SapEdu, no. 1, Nov. 2016.