[1]
NessetT. and MakarovaA., “Utenfor kontrollsonen – enleddede og upersonlige setninger”, SapEdu, no. 1, Nov. 2016.