[1]
NessetT. and MakarovaA., “Partisipper og gerundier – vanskelige verbformer du ikke kommer utenom”, SapEdu, no. 1, Nov. 2016.