[1]
NessetT. and MakarovaA., “Komplekse setninger – hvordan lage setninger av setninger?”, SapEdu, no. 1, Nov. 2016.