[1]
NessetT. and MakarovaA., “Ordstilling – når rekkefølgen blir avgjørende”, SapEdu, no. 1, Nov. 2016.