[1]
NessetT. and MakarovaA., “Fra virkelighetens verden”, SapEdu, no. 1, Nov. 2016.