NessetT., and MakarovaA. “Partisipper Og Gerundier – Vanskelige Verbformer Du Ikke Kommer Utenom”. Septentrio Educational, no. 1, Nov. 2016, doi:10.7557/8.3961.