NessetT., and MakarovaA. “Komplekse Setninger – Hvordan Lage Setninger Av Setninger?”. Septentrio Educational, no. 1, Nov. 2016, doi:10.7557/8.3962.