NessetT., and MakarovaA. “Ordstilling – når rekkefølgen Blir avgjørende”. Septentrio Educational, no. 1, Nov. 2016, doi:10.7557/8.3963.