[1]
Amundsen, P.-A., Smålås, A., Kristoffersen, R., Knudsen, R., Siwertsson, A. and Klemetsen, A. 2015. Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand. Septentrio Reports. 5 (Apr. 2015). DOI:https://doi.org/10.7557/7.3420.