[1]
Skandfer, M. and Damm, C.B. 2019. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport. Septentrio Reports. 5 (Nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.7557/7.4857.