[1]
Holtsmark, S.G. and Petrov, P.V. 2020. Den sovjetiske Nordflåtens operasjonsplaner (1939-1940). Septentrio Reports. 6 (Sep. 2020). DOI:https://doi.org/10.7557/7.5617.