[1]
Kane, A.A. 2020. Sluttrapport Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN): Sluttrapport fra Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN). Septentrio Reports. 9 (Nov. 2020). DOI:https://doi.org/10.7557/7.5669.