[1]
Damm, C., Skandfer, M. and Vollan, K.W.B. 2021. Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019. Septentrio Reports. 3 (Jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/7.5795.