[1]
Solberg, T.K., Ingebrigtsen, T., Olsen, L.R. and Thyrhaug, A.M. 2022. Ă…rsrapport 2021: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak. Septentrio Reports. 1 (Dec. 2022). DOI:https://doi.org/10.7557/7.6865.