[1]
Solberg, T.K., Olsen, L.R. and Thyrhaug, A.M. 2020. Ă…rsrapport 2019: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak. Septentrio Reports. 2 (Oct. 2020). DOI:https://doi.org/10.7557/7.7184.