[1]
Solberg, T.K., Ingebrigtsen, T., Olsen, L.R. and Thyrhaug, A.M. 2021. Ă…rsrapport 2020: Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, resultater og forbedringstiltak. Septentrio Reports. 2 (Jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.7557/7.7185.