(1)
Amundsen, P.-A.; Smålås, A.; Kristoffersen, R.; Knudsen, R.; Siwertsson, A.; Klemetsen, A. Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyebestand. SapReps 2015.