(1)
Skandfer, M.; Damm, C. B. Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2016 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics»: Feltrapport. SapReps 2019.