(1)
Hopstock, L.; Løvsletten, O.; Johansen, H.; Tiwari, S.; Njølstad, I.; Løchen, M.-L. Folkehelserapport: Den sjuende Tromsøundersøkelsen 2015-16. SapReps 2019.