(1)
Holtsmark, S. G.; Petrov, P. V. Den sovjetiske Nordflåtens operasjonsplaner (1939-1940). SapReps 2020.